NAJNOVŠIE PRIDANÉ

Úvod O spoločnostiKontaktné údaje

Kontaktné údaje

 

Internetový obchod Eniki Beniki:


Telefón: + 421 (0) 918 512 811

E-mail: info@enikibeniki.sk

Po – pia: 9:00-17:00 hod


OSOBNÝ ODBER

Gruzínska 30
821 05 Bratislava
Slovensko


FAKTURAČNÁ ADRESA
(ADRESA SÍDLA SPOLOČNOSTI)

DotNet a.s.
Kladnianska 84
821 05 Bratislava
Slovensko

BANKOVÉ SPOJENIE

Číslo účtu pre bezhotovostné platby / kód:
2948044859/1100
Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK 17 1100 0000 0029 4804 4859
BIC (SWIFT): TATRSKBX
KS: 0008
VS: číslo faktúry


Spoločnosť DotNet a.s., prevádzkujúca enikibeniki.sk sídli na adrese Kladnianska 84, 821 05 Bratislava, Slovensko. Na tejto adrese sa nachádza len administratívne sídlo spoločnosti.

Prevádzkovateľ internetového obchodu ENIKIBENIKI, spoločnosť DotNet a.s., IČO: 35 849 223, IČ DPH: SK2021700527 so sídlom v Bratislave bola zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vl. Č. 5857/B dňa 16.12.2002. Orgánom dozoru a dohľadu nad prevádzkovateľom je Slovenská obchodná inšpekcia, Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07, Bratislava 27, Slovensko.

 

Spoločnosť DotNet a.s. je platcom DPH.
Všetky ceny v našom obchode (maloobchod) sú zmluvné, uvádzané s DPH a sú konečné.


Kontaktovať nás môžete e-mailom alebo telefonicky (pondelok – piatok: 9.00 h – 17.00 h) na vyššie uvedených kontaktoch.